Dawno dawno temu żył potężny król, który rządził bardzo wyjątkowym królestwem - Królestwem Części Mowy. Wszystko w państwie króla było uporządkowane.

Opowiadanie o Królestwie Części Mowy

„Dawno dawno temu żył potężny król, który rządził bardzo wyjątkowym królestwem – Królestwem Części Mowy. Wszystko w państwie króla było uporządkowane.”

Tak zaczęliśmy przygodę z częściami mowy – od „Opowiadania o Królestwie Części Mowy”, opartym na tym z książki dr Małgorzaty Mikszy „Zrozumieć Montessori”, ale w zmodyfikowanej przez nas formie, dostosowanej do posiadanej już wiedzy naszego 8-latka.

Opowieść przepleciona była wieloma aktywnościami i zadaniami.

PRZESTRZENNE CZĘŚCI MOWY

Do prezentacji użyliśmy samodzielnie wykonanych brył z modeliny:

 • król – rzeczownik – duża czarna piramida
 • pierwszy sługa – przymiotnik – średnia ciemnoniebieska piramida
 • drugi sługa – liczebnik – mała jasnoniebieska piramida
 • zastępca – zaimek – wydłużona fioletowa piramida
 • słońca – czasownik – duża czerwona kula
 • księżyc – przysłówek – mała pomarańczowa kula
 • droga lub tory – spójnik – mały różowy prostopadłościan
 • drogowskaz – przyimek – zielony półksiężyc
 • okrzyki – wykrzyknik – żółta piramida z kulą na wierzchołku
 • huśtawka – partykuła – mały brązowy prostopadłościan.

Na ich podstawie powstały śmieszne portrety postaci naszej historii.

MIESZKAŃCY KRÓLESTWA CZĘSCI MOWY

Razem z królem rzeczownikiem rozejrzeliśmy się w około w celu znalezienia rzeczowników z naszego otoczenia. Znalazły się wśród nich: stół, krzesło, lodówka, kominek, dynia, mama, tata.

Dodatkowo dołożyliśmy do nich miejsca, zjawiska, czynności, pojęcia abstrakcyjne. Wykorzystaliśmy też farmę gramatyczną i skrzynki gramatyczne – odpowiednio do każdej z omawianych części mowy.

FARMA GRAMATYCZNA

Król wezwał do siebie pierwszego sługę – przymiotnik. Wówczas wszyscy podwładni mieli zaszczyt widzieć, jakim naprawdę był on królem. Nasz król był mądry, odważny, sprawiedliwy.

Z racji jesiennej pory jako dodatkowy przykład określania przymiotnikami rzeczownika wybraliśmy dynię – należało ją obejrzeć, dotknąć, powąchać, a następnie opisać.

Okazało się, że dynia jest pomarańczowa, duża, gładka. Wypisaliśmy przymiotniki na niebieskich kartonikach.

PRZYMIOTNIKI

Z drugim sługą liczebnikiem policzyliśmy ile mamy krzeseł w jadalni, który z kolei jest dzień miesiąca oraz jaką część wszystkich części mowy stanowią piramidy.

Król i jego słudzy mocno się namęczyli, dlatego pojawił się zastępca zaimek – wydłużona fioletowa piramida, który zawsze pojawiał się sam – bez żadnego sługi. Tutaj pobawiliśmy się w „zamienianie” rzeczowników na zaimki:

 • król – on
 • dynia – coś
 • mama – ja
 • tata – ty

Wspomnieliśmy również, że inne części mowy, jak przymiotnik, liczebnik, przysłówek też mogą mieć zastępców. 

Pewnego zimowego poranka, króla i jego sługi przed skostnieniem z zimna, uchroniło czerwone słońce czasownik. Przetaczało się ono po niebie i ożywiło króla oraz wszystko wokół do życia. Dzięki czasownikowi wprawiliśmy w ruch piłkę oraz nasze ciała: podskakując, biegając, siadając, czy leżąc. A ponieważ słońcu często towarzyszył również pomarańczowy księżyc przysłówek, możliwe było określenie jak to robimy, gdzie i kiedy. 

Drogę do zamku wyznaczają zielone drogowskazy przyimki. Wskazują, którędy należy pójść. Wszystkie miasta w królestwie połączone są różowymi drogami i miastami – to spójniki. 

Ale nie myślcie sobie, że w królestwie panuje cisza. Ludzie wykrzykują głośno jakieś słowa z radości lub strachu „halo”, „och”, psy szczekają „hau hau”, albo z hukiem spadają różne przedmioty „bach”.   

Rozszerzyliśmy książkowe opowiadanie o partykułę (której nie ma ze względu na tłumaczenie z innego języka). Nazwaliśmy ją huśtawką, ponieważ najczęściej wyrażamy nią niezdecydowanie, wątpliwość, wahanie, niepewność oraz nadaje ona wypowiedzeniom zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe. 

Części mowy w praktyce

Kiedy poznaliśmy cudowne królestwo, przyszła kolej na odszukanie naszych bohaterów w zdaniach.

Zaczęliśmy od prostych zdań, jedynie z rzeczownikiem i czasownikiem, stopniowo rozbudowując je o kolejne części mowy. Na koniec, nie zabrakło również tworzenia własnych zdań 🙂

Do oznaczenia części mowy użyliśmy symboli wyciętych z pianki kreatywnej. Jeden zestaw ma podklejone magnesy, wtedy można zdania pisać na tablicy i przyczepiać symbole poniżej.

Na koniec zebraliśmy najważniejsze informacje o każdej z części mowy w formie plakatów, które zawisły na tablicy.

Na każdym z nich zamieściliśmy symbol odpowiadający danej części mowy, jej nazwę, pytania na jakie odpowiada, przez co się odmienia oraz po kilka przykładów.

Dzięki takiemu przedstawieniu tematyki można w prosty sposób przedstawić coś tak abstrakcyjnego jak części mowy.

Symbole można wziąć do ręki, toczyć po stole itd. Coś fantastycznego!