Lekcja trójstopniowa wg pedagogiki Marii Montessori używana jest do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa oraz do wprowadzenia nowych pojęć, zrozumienia ich i opanowania materiału.

Lekcja trójstopniowa wg pedagogiki Marii Montessori używana jest do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa oraz do wprowadzenia nowych pojęć, zrozumienia ich i opanowania materiału. Lekcja trójstopniowa ma na celu pomoc w opanowaniu nowych pojęć oraz efektywnym przeniesieniu ich z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.

Lekcja trójstopniowa jak sama nazwa wskazuje składa się z trzech etapów: prezentacji, identyfikacji i sprawdzenia. Lekcję zazwyczaj przeprowadza się wykorzystując 3 pary kart oraz dokładając następne w kolejnych lekcjach.

  1. Prezentacja polega na nadaniu przedmiotowi nazwy. Pozwala to na skojarzenie danego przedmiotu z jego nazwą: kładziemy jeden przedmiot i mówimy co przedstawia: “To jest kot. Czy możesz powtórzyć kot? Kot”. Jest to etap, w którym główną rolę odgrywa pamięć krótkotrwała. Korzystając w faktu, że łatwiej zapamiętać przedmiot na początku i na końcu listy, można umieścić pośrodku przedmiot, który jest najbardziej znany.
  2. Identyfikacja polega na rozpoznaniu i wskazaniu konkretnej karty przedmiotu, które zostało poznane w trakcie prezentacji. Kładziemy wszystkie przedmioty i prosimy o wskazanie konkretnego „Pokaż proszę kota„.Rozszerzenie tego etapu o manipulację i ruch przedmiotami zwiększy pamięć kinestetyczną i wzmocni zapamiętanie przedmiotu „Proszę umieść tutaj kota.” albo „Trzymaj kota w ręce”. Jest to etap transferu nowo poznanych pojęć z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. Dlatego powinno się mu poświęcić najwięcej czasu.
  3. Sprawdzenie pozwala zweryfikować opanowane skojarzenia nazwa-przedmiot i wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Kładziemy jeden przedmiot i pytamy „Co to jest?”. Kontynuujemy do momentu, kiedy dziecko płynnie nazywa przedmioty. Jeśli jednak dziecko nie jest w stanie przypomnieć sobie nazwy przedmiotów- ponownie je nazywamy i kończymy lekcję tak aby dziecko nie czuło się, że mu się nie udało albo wracamy do poprzedniego etapu. Na pierwszym i trzecim etapie ważna jest izolacja przedmiotu, czyli pokazanie tylko jednego obiektu na raz, aby uwaga dziecka została maksymalnie skupiona na danym przedmiocie.

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. „

Konfucjusz (Kong Fuzi)

Karty

Zgodnie z wytycznymi PIM – Polskiego Instytutu Montessori – karty powinny być w rozmiarze 14 cm x 14 cm, podpis powinien mieć wysokość 2,5 cm i być sporządzony czcionką Century Gothic w rozmiarze 36 punktów lub mniejszym, jeżeli napis jest dłuższy i nie mieści się w jednej linii. Obrazy umieszczane na kartach powinny być jak najbardziej realne, czyli najlepiej umieszczać zdjęcia lub dobrą grafikę.

Dodatkowo karty po wydrukowaniu można nakleić na kolorowe kartoniki w celu odróżnienia poszczególnych tematyk, lub oznaczyć je kolorowymi kropkami na tylnej stronie. Zobacz karty dostępne na naszej stronie